Pas juridisch advies - Home
Pas juridisch advies Rotterdam - Alleen met het hart kan men de essentie zien
Pas juridisch advies Rotterdam 
 
Zoekt u advies arbeidsrecht of ondernemingsrecht van een ervaren specialist, bijvoorbeeld over ontslag, algemene voorwaarden of aansprakelijkheid, wenst u altijd een vast aanspreekpunt en een persoonlijke benadering bij het oplossen van uw vraag? Rotterdams DNA staat voor doorvragen, no nonsense en aanpakken!
Bel 010 - 404 53 40 voor een gratis oriënterend gesprek
of
mail om snel inzicht in uw juridische positie te krijgen.
 
Vanuit de eigen werkomgeving van Pas juridisch advies, face to face met de cliënt, blijkt dat persoonlijk contact vele voordelen biedt. Aan u kan sneller en meer direct antwoord worden gegeven. Goed luisterend naar uw persoonlijk verhaal wordt doorgevraagd en resulteert het advies in datgene wat voor u echt belangrijk is. Aan u wordt ook uitgelegd waarom het voor u in uw individuele omstandigheden interessant is. Er kan een betere optie zijn dan die u zelf heeft bedacht. Zo zult u de beste service ervaren en krijgt u een gedetailleerd advies dat bij u past en tot succes leidt. 
 
Of u nu ondernemer bent of particulier, werkgever of werknemer, u wenst altijd eerst te weten welke juridische mogelijkheden u heeft. U wilt zelf de regie voeren in plaats van u te moeten verweren vanuit gevoelens van stress, onzekerheid of angst.  
 
Pas juridisch advies biedt u rechtshulp met de kwaliteit van een ervaren advocaat. De toegevoegde waarde voor u zit in het te geven advies!
 
Wat Pas juridisch advies aan meerwaarde biedt is het inzicht, geworteld in tientallen jaren aan kennis en ervaring, verworven als advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht.
 
Als advocaat weet je precies waar je alle benodigde informatie in een handboek kunt vinden, maar dat is maar een klein deel van de kennis. Veel waardevoller zijn de in vele jaren ontwikkelde intuïtie, ervaring met het geven van advies en het voeren van procedures, creativiteit en het analytisch inzicht, die voor u het lampje op tijd doen branden. 
 
Via het Blog van mr. Laura Pas kunt u zoeken of uw vraag al besproken is of gewoon het laatste nieuws lezen! 
 
Pas juridisch advies biedt u de degelijkheid en diepgang van een specialist tegen een van tevoren met u te bepalen vaste prijs of tarief.
 
Eerst zal mr. Laura Pas inventariseren wat u wenst en verwacht. Dan brengen we samen in kaart, wat uw juridische behoefte is. Aan de hand van de uitkomst bepalen we dan het tarief: duidelijk en transparant, met een vaste of andere tariefstructuur, zoals bijvoorbeeld een jaarcontract bij begeleiding gedurende een langere periode.
 
mr. Laura Pas is:
 • meer dan 28 jaar werkzaam geweest als advocaat voor de ondernemer;
 • vanaf 2010 werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur;
 • deskundig in wat en hoe te bewijzen, kortom het bedenken en voeren van uw strategie;
 • gespecialiseerd in arbeidsrecht, ook voor de zeevarende;
 • ook werkzaam in het ondernemingsrecht, inzetbaar voor het vastleggen van uw zakelijke afspraken in contracten, het beoordelen van uw aansprakelijkheid of het claimen van schadevergoeding;
 • als zakelijk adviseur betrokken bij de creatieve industrie;
 • praktisch en kordaat, immers met opgestroopte mouwen geboren en getogen te Rotterdam!
 
Wat kunt u van Pas juridisch advies verwachten?
 • betrokkenheid;
 • belangstelling voor uw activiteiten, zakelijk of particulier;
 • bemiddeling bij een conflict indien gewenst en mogelijk;
 • professionele ondersteuning door advies of  juridische bijstand in een kort geding of procedure bij de kantonrechter, de rechtbank, het gerechtshof, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de sector bestuursrecht van de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep, de Raad van State, een tuchtcollege of in een bezwaarschriftprocedure;
 • een second opinion voor advocaat, jurist of cliënt;
 • geen "negen tot vijf" mentaliteit;
 • passie voor het recht, maar niet ten koste van u; 
 • meedenken op managementniveau;
 • een sparring partner voor de ondernemer in de creatieve industrie.
 
Maak kennis met Pas juridisch advies:
 
Zoek contact met Pas juridisch advies:
 • e-mail uw vraag om rechtshulp;
 • bel bij spoed mr. Laura Pas via 010 - 404 53 40 (ook in het weekend).
 
Is mr. Laura Pas niet direct telefonisch bereikbaar, spreek dan uw naam en telefoonnummer via de voicemail in of zend een e-mail, u wordt teruggebeld zodra de zitting of bespreking afgelopen is!
 
Spreekuur arbeidsrecht Rotterdam en ondernemersspreekuur Rotterdam
 
Stel uw juridische vraag in het spreekuur arbeidsrecht of spreekuur voor ondernemers! 
Meld u tijdig aan, opdat tijd voor u wordt gereserveerd!